Projectomschrijving

Dit project is gericht op de implementatie van keukentafelgesprekken voor ouderen in sociale wijkteams. Het ‘keukentafelgesprek’ is een interventie waarbij men actief op zoek gaat naar kwetsbare ouderen. Aan de hand van huisbezoeken probeert het sociaal wijkteam de leefstijl bij deze ouderen te verbeteren. Het doel hiervan is om de zelfredzaamheid en onafhankelijkheid van ouderen te behouden en stimuleren.

Doel

Studenten mbo- en hbo-verpleegkunde leren om het keukentafelgesprek goed uit te voeren. Door middel van onderzoek maken we inzichtelijk hoe zelfredzaamheid, welbevinden en de gezondheid van de ouderen gemeten kan worden.

Werkwijze

In 2016 zijn de resultaten van het project ‘Keukentafelgesprek voor Ouderen – Gezond Doen deel 3’ geïmplementeerd in de gezondheidsopleidingen en gemeentes in de regio Groningen, Drenthe en Noord-Overijssel. De implementatie houdt in dat derde- en vierdejaars studenten van de opleiding mbo-verpleegkunde en hbo-verpleegkunde leren om het keukentafelgesprek in praktijk te brengen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website