Projectomschrijving

Dit project implementeert in de regio Boven de Westerschelde opbrengsten uit eerdere NPO-projecten: het Zorgprogramma voor Preventie en Herstel (ZPH) met een element van de Transmurale ZorgBrug (TZB) en het Walchers Integraal Zorgmodel, rekening houdend met de couleur locale en aansluitend op bestaande praktijken in de regio.
Doelgroep
Acuut opgenomen 65-plussers met een verhoogde kans op functieverlies.
Doel
Implementeren en onderzoeken van een interventie die leidt tot meer functiebehoud en zelfstandigheid van ouderen na ziekenhuisopname.
Opbrengst
De inzet van een wijkverpleegkundige die tot ver over de muren van het ziekenhuis reikt. Hiermee behoudt de oudere zelfstandigheid na opname.
Werkwijze
De wijkverpleegkundige bezoekt ouderen tijdens de opname en na ontslag thuis. Jaarlijks wordt 14% van de 65-plussers acuut opgenomen in het ziekenhuis. Bij ontslag hebben zij vaak functieverlies. Of zij dat risico lopen, hangt onder andere af van hun toestand bij opname. Op tijd opsporen van de ouderen met een verhoogd risico kan functieverlies voorkomen. De wijkverpleegkundige coördineert nu de overgang van het ziekenhuis naar huis.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website