Projectomschrijving

Jaarlijks wordt 14% van de ouderen in Nederland in het ziekenhuis opgenomen. Ongeveer 100.000 van hen krijgt te maken met nieuwe beperkingen in het functioneren, zoals problemen met lopen, wassen, aankleden of eten. Daarnaast overlijdt ongeveer 25% binnen drie maanden na opname in het ziekenhuis. Een betere overgang tussen ziekenhuis en huis kan bijdragen aan behoud van het functioneren en verminderen van sterfte.
Doel
Implementatie van de Transmurale Zorgbrug (TZB). De TZB is gericht op het verbeteren van de overgang tussen ziekenhuis en thuis voor ouderen met complexe problematiek.
Doelgroep
Geïncludeerd worden ouderen met een verhoogd risico op functieverlies of sterfte, opgenomen op twee afdelingen van het Elkerliek ziekenhuis.
Opbrengst
Implementatie van de Transmurale Zorgbrug in regio Helmond e.o.
Werkwijze
De werkwijze bestaat uit de kernelementen TZB, vastgesteld vanuit onderzoek en implementatie in meerdere ziekenhuizen. Er wordt aangesloten bij metingen binnen het doorbraaktraject TZB met CBO.


Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website