Projectomschrijving

De gehonoreerde subsidieaanvraag was een vervolg op de Nationaal Programma Ouderenzorg innovatie ‘Transmurale Zorgbrug’ (TZB). De Transmurale Zorgbrug is effectief gebleken op het voorkomen van sterfte bij ouderen na een acute ziekenhuisopname. De inzet van de wijkverpleegkundige zorg in de transitie van ziekenhuisopname naar huis en in de eerste periode thuis heeft echter geen effect aangetoond op het bevorderen van de algemene dagelijkse levensverrichtingen (het zogenoemde ADL-functioneren) en het verminderen van heropnames. Echter, juist het verbeteren van ADL-functioneren is belangrijk en essentieel voor kwetsbare ouderen om hun zelfredzaamheid te behouden en deze ouderen zolang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen laten wonen.

Doel

Met de huidige subsidieaanvraag werd beoogd de Transmurale Zorgbrug uit te breiden met thuisrevalidatie door een fysiotherapeut om het ADL-functioneren en daarmee de zelfredzaamheid van patiënten te stimuleren en te bevorderen. Daarnaast verwachtten wij hiermee een verdere reductie van heropnames en mortaliteit te kunnen bereiken. De focus lag in eerste instantie op de doelgroep kwetsbare oudere cardiologische patiënten, omdat bij deze groep thuisrevalidatie wel effectief is gebleken en deze groep vaak niet deelneemt aan poliklinische revalidatieprogramma’s. Daarnaast waren er financiële belemmeringen in het aanbieden van thuisrevalidatie aan deze patiënten.

Met de subsidieaanvraag werd beoogd aan de volgende drie doelstellingen te werken, in samenwerking met ziekenhuizen, zorgverzekeraars, wijkverpleegkundigen, fysiotherapeuten en ouderen:
1. Binnen 12 maanden wordt aan kwetsbare oudere cardiologische patiënten die worden opgenomen in 3 participerende ziekenhuizen thuisrevalidatie aangeboden door een fysiotherapeut na ontslag uit het ziekenhuis;
2. Binnen 12 maanden is er sprake van structurele bekostiging van thuisrevalidatie aan kwetsbare oudere cardiologische patiënten;
3. Binnen 12 maanden heeft de ouderenparticipatie een structurele plek gekregen binnen de Cardiologische Zorgbrug.

Ook interessant voor u

Themapagina Ouderen
Nieuwsbrief Ouderen

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website