Projectomschrijving

Effectieve preventieve interventies voor ouderen zijn beschikbaar voor valpreventie, maar implementatie verloopt moeizaam. Interventies worden niet structureel toegepast. Participatie door ouderen is beperkt, terwijl daarmee juist veel (gezondheids-)winst te behalen valt.

Doel

Implementatie en structurele borging van de Senior-Stap zelftest in het zorg- en welzijnsstelsel binnen een wijkgerichte aanpak met ouderparticipatie.

Doelgroep

Zelfstandig wonende ouderen (70-85 jaar) in 2 wijken in Breda.

Resultaten

-    240 ouderen hebben deelgenomen, voornamelijk alleenstaande vrouwen van gemiddeld 80 jaar.
-    Implementatie en borging van de interventie is geslaagd. Via de wijkgerichte aanpak en ouderenparticipatie is een breed draagvlak gecreëerd bij zorgverleners en ouderen.
-    62% heeft 10 weken lang minstens één keer per week de oefeningen uitgevoerd .De interventie heeft drie maanden na implementatie een positief effect op valrisico (afgenomen van 69% naar 55%; p=0.01).
-    Bij de actieve deelnemers zien we trend naar minder valrisico/bezorgdheid, betere mobiliteit, en een betere algemene gezondheid. Zelfmanagement was significant beter.
-    De structurele borging wordt ondersteund door het hebben van kartrekkende partij.

Projectgroep

In het GENERO netwerk is een projectgroep gevormd in de gemeente Breda met ouderen, de gemeente, zorgverleners, zorgverzekeraar en experts rond ouderenparticipatie, bekostiging, implementatie en monitoring.

Meer informatie

Houdt ouderen op de been

Ook interessant voor u

Themapagina Ouderen
Nieuwsbrief Ouderen

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website