Projectomschrijving

Ouderen krijgen vaak te maken met de acute zorg. Die is vooral gericht op een lichamelijke beoordeling en behandeling. De mate van kwetsbaarheid, zowel lichamelijk, psychisch als sociaal, is vaak niet volledig in beeld. Kwetsbare ouderen op de huisartsenpost (HAP) worden daardoor niet altijd adequaat behandeld en/of overgedragen aan de Spoedeisende Hulp (SEH) of eigen huisarts of wijkteam.

Doel


Het doel was om inzicht in de kwetsbaarheid en zorggebruik van ouderen 65+ na HAP-bezoek.

Werkwijze


Er heeft een secundaire analyse van data uit de TOPICS-MDS database plaats gevonden. De resultaten van de TOPICS-MDS analyse zijn besproken met een adviesgroep van experts en patiëntvertegenwoordigers. Met de uitkomsten hiervan schrijven we aanbevelingen voor de acute zorgpraktijk, onderwijs en vervolgonderzoek.

Opbrengst

Door dit onderzoek weten we dat ouderen na HAP bezoek:
-  significant kwetsbaarder zijn op alle domeinen (lichamelijk, functioneel, psychisch en
sociaal) dan ouderen die niet de HAP bezochten;
-  een hoger zorggebruik hebben (vaker opname ziekenhuis of thuiszorg).

Dit onderzoek is een eerste stap om kwetsbaarheid van ouderen op de HAP te laten zien. Met als
doel dat de herkenning van kwetsbaarheid, verwijzing, nazorg en overdracht van zorg voor
kwetsbare ouderen verbetert. Aanbevelingen zijn geformuleerd samen met ouderen en
professionals. Het doel is samenwerking tussen HAP, spoedeisende hulp, eigen huisarts,
eerstelijnszorg en wijkteam op lokaal niveau te verbeteren.

Ook interessant voor u

Themapagina Ouderen
Nieuwsbrief Ouderen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website