Projectomschrijving

'Netwerk Perspectief' en 'LOC Zeggenschap in zorg' ontwikkelden samen de methode Grootschalig Luisteren.

Doelgroep

Thuiswonende ouderen met een lage sociaal economische status (SES).

Doel

Inzicht krijgen in de betekenis van veranderingen in de zorg voor ouderen in het algemeen én voor ouderen met een lage SES. Ouderen, die thuis wonen kunnen aangeven wat de verleende zorg betekent voor de kwaliteit van hun leven en dat van hun partners. Met de methode Grootschalig Luisteren, worden verhalen verzameld en wordt gemeten wat de effecten van de ontwikkelingen zijn op het leven van ouderen, hun partners, mantelzorgers en anderen.

Werkwijze

In twee regio’s (Leiden, Amersfoort) vormen een thuiszorgorganisatie en cliëntenbelangengroepen een netwerk van maatschappelijke organisaties, gemeente en andere relevante partijen. Speciale aandacht wordt besteed aan werkvormen en ondersteuning waarmee ook ouderen met een lage SES hun verhaal kunnen 'vertellen'. 

Grootschalig Luisteren speelt in op onze gewoonte verhalen te delen. Door aan te sluiten op plekken waar mensen dat doen worden verhalen verzameld. Vertellers geven er zélf betekenis aan. De persoonlijke verhalen worden gecombineerd met harde gegevens als locatie, leeftijd, geslacht, maar ook met gevoelens die een rol spelen bij de ervaring. Zo verrijken kwalitatieve en kwantitatieve gegevens elkaar. En het verhaal achter de uitkomsten blijft altijd zichtbaar.

Resultaat

Tijdens het project zijn meer dan 300 verhalen opgehaald. Het digitale instrument blijkt met aanpassingen goed te gebruiken door ouderen. Doordat zij zelf het verhaal vertellen en betekenis geven ervaren zij zeggenschap. Het vragen van jongeren om ouderen te interviewen heeft meerwaarde, net als de mogelijkheden die alle betrokkenen met elkaar zijn gaan zien.

Meer info

Ook interessant voor u

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website