Projectomschrijving

In het bijzonder voor ouderen kan het verliezen van de partner grote gevolgen hebben. Naast dat
zij vaak al jaren lief en leed delen, zijn ouderen vaak afhankelijk van hun partner voor informele
zorg en ondersteuning. Daarnaast is het sociale netwerk van ouderen doorgaans kleiner. Dit alles
maakt dat het wegvallen van de partner grote gevolgen kan hebben. Uit eerder onderzoek werd
duidelijk dat verweduwing gerelateerd is aan meer problemen met de gezondheid. Maar ook
kunnen ouderen die een partner verliezen meer zorg nodig hebben of hebben zij vaker psychische
problemen.

Werkwijze

In deze studie hebben we beschikbare data in de TOPICS MDS gebruikt. We hebben onderzocht
wat het effect is van het verliezen van de partner bij thuiswonende ouderen. Hierbij wilden we
weten of partnerverlies invloed heeft op psychisch welbevinden, de ervaren kwaliteit van leven en
een indicatie van zorgkosten. Op het eerste tijdmoment hadden de respondenten (9400 ouderen)
een partner en woonden zij zelfstandig. Na 12 maanden was de partner overleden van 250
ouderen en bij 9150 ouderen was dit niet het geval. We hebben beide groepen met elkaar
vergeleken.

Resultaten

Uit de resultaten blijkt dat ouderen die hun partner hadden verloren na 12 maanden inderdaad een
lager psychisch welbevinden rapporteerden. Ook de ervaren kwaliteit van leven van de
verweduwde ouderen was lager dan van de niet verweduwde ouderen. Op het gebruik van zorg en daaraan gerelateerd zorgkosten vonden we geen invloed van verweduwing.

We kunnen concluderen dat verweduwing veel gevolgen kan hebben voor de kwetsbaarheid van
thuiswonende ouderen. Het is belangrijk om zicht te houden op ouderen die hun partner verliezen.
Daarbij moet worden gekeken of deze ouderen extra ondersteuning of hulp nodig hebben.

Ook interessant

-Themapagina Ouderen
-Nieuwsbrief Ouderen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website