Projectomschrijving

Binnen het NPO-thema transmurale samenwerking is vanuit het veld veel belangstelling voor de Transmurale Zorgbrug. Vanuit de meeste netwerken is er vraag naar de implementatie van de Transmurale Zorgbrug (TZB). In totaal zijn nu zo’n 20 ziekenhuizen en thuiszorgorganisatie geïnteresseerd om de TZB te implementeren.


Doelgroep

Kwetsbare ouderen van 65 jaar en ouder na ontslag uit ziekenhuis naar thuissituatie.


Doel

Het doel van deze aanvraag is het verder gecontroleerd verspreiden van de Transmurale Zorgbrug in 10-12 ziekenhuizen en thuiszorgorganisaties. Met gecontroleerd wordt bedoeld; in een (doorbraak)traject, waarbij ziekenhuizen en zorgorganisaties ondersteuning krijgen bij de implementatie; waarbij inhoudsdeskundigen van ziekenhuizen die al geïmplementeerd hebben als experts betrokken zijn en waarbij de effecten gemonitord zullen worden.

Beoogde opbrengst

Implementatie van de Transmurale Zorgbrug in 10-12 ziekenhuizen en thuiszorgorganisaties.


Werkwijze

Omdat het om een implementatietraject gaat, is er ruimte voor lokale invulling van het implementatieproces; wie de zorg levert, hoe opgeleid wordt.

Resultaten

Deze subsidie heeft veel mogelijk gemaakt: Niet alleen wordt de TZB landelijk steeds verder uitgebreid, we constateren ook een kwalitatieve verdieping en verbreding van de interventie, naar andere zorgsettingen, naar grotere patiëntpopulaties, en meer gericht op inbedding van de interventie in het zorgproces. Een volgende stap is om te zorgen dat samenwerkende zorgaanbieders in de keten ondanks soms tegenstrijdige regelgeving elkaar blijven ontmoeten in het verder herinrichten van zorg voor kwetsbare patiënten waarbij de accenten moeten liggen op het samen leren & verbeteren van praktijkvariatie, besluitvorming, kennisdeling en co-creatie. Ook zien we nog een uitdaging in het verder uitwerken en toepassen van de rol van de huisarts en de praktijkverpleegkundigen, waarmee ook de informatie die al bekend is vòòr ziekenhuisopname beter kan worden meegenomen het zorgtraject in het ziekenhuis en daarna. En uiteraard is het project helemaal geslaagd als een oudere patiënt die uit het ziekenhuis te horen krijgt dat hij weer naar huis gaat, vraagt: ‘En wanneer komt de wijkverpleegkundige dan langs om kennis te maken?’


Meer informatie

Handleiding Transmurale zorgbrug
E-learning transmurale zorgbrug

Ook interessant voor u

Themapagina Ouderen
Nieuwsbrief Ouderen

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website