Projectomschrijving

Cliënten zijn geen ‘doelgroep’ van het Kennisplein Zorg voor Beter, maar uiteindelijk zijn zij wel degenen waar het om gaat. Cliënten zijn nog te beperkt in beeld op het Kennisplein; er wordt minimaal aandacht besteed aan wat zij belangrijk vinden.

Doelgroep

Zorgprofessionals in de ouderenzorg.

Doel

Doel is het samen met cliënt(vertegenwoordigers) en zorgmedewerkers ontwikkelen van een methode waardoor twee thema’s op het kennisplein Zorg voor Beter vraaggericht worden gemaakt. Doel is dat deze methode ingezet wordt om alle thema’s van het kennisplein cliënt- en vraaggericht te maken, zodat zorgmedewerkers continu uitgedaagd worden om de behoefte van de cliënt als vertrekpunt te nemen. Het Kennisplein moet uitstralen dat alle zorg moet worden afgestemd op de wensen en situatie van de cliënten.

Opbrengst

Voor twee thema’s van het kennisplein is het cliëntenperspectief uitgewerkt.
Een stappenplan voor de accounthouders van de thema’s op het kennisplein Zorg voor Beter om het cliëntperspectief binnen het eigen thema te integreren.
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website