Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Met het toenemende belang van participatie in de zorg en de komende transities is het noodzakelijk clienten zo goed mogelijk toe te rusten en op te leiden in deze.

Met het traject ‘Cliënten Vertegenwoordigen’ willen de uitvoerende partners cliëntenraden binnen de ouderenzorg versterken door hen toe te rusten op het samenspel met de organisatie, het bestuurbestuur/management en de naasten om het Thuis Voelen/Houd de Naaste Vast beleid integraal in de organisatie te bestendigen. Als bondgenoot van de organisatie kunnen de cliëntenraden erop toe zien dat de natuurlijke condities worden gecreëerd voor het bondgenootschap ten behoeve van de cliënt.

 

Er worden 5 pilots gehouden om clientenraden in deze rol te versterken. De resultaten zullen o.a. via het LOC, Zorgvisite.nl, stichting Thuis Voelen en Publicarea worden verspreid onder alle (clientenraden van) verpleeg- en verzorgingshuizen in Nederland.

 

Verschillende instellingen en clientenraden hebben al aangegeven interesse te hebben om mee te werken aan een pilot.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website