Projectomschrijving

Vanuit AMC en VUmc zijn twee NPO-netwerken opgezet waarin ouderen participeren. De twee netwerken worden samengevoegd en de ouderenparticipatie zal daarin een belangrijke plaats krijgen.

Doelgroep

Ouderen in de regio’s van AMC en VUmc.

Doel

Doel is om ouderenparticipatie te garanderen in onderzoeksprogramma's en zorgbeleid in de regio West-Friesland en die van het Ouderennet VUmc, die in Amsterdam en in West Friesland al jaren de belangen van kwetsbare ouderen behartigt.

Opbrengst

Een sterke ouderendelegatie.

Werkwijze

We gaan na hoe de ouderenparticipatie organisatorisch kan worden verbeterd. Met het Amsterdam Center on Ageing wordt de positie van ouderen in de klankbordgroep vastgelegd. Voorts zal de ouderendelegatie VUmc zich inspannen om met de monitorgroep van de UvA  enkele resultaten van recent (NPO)- onderzoek te implementeren. Daarnaast en in het verlengde daarvan, zal de ouderendelegatie in de regio Amsterdam en in West Friesland bestaande knelpunten in het zorgbeleid, liefst samen met andere organisaties van ouderen, huisartsen, wijkverpleegkundigen etcetera de nodige aandacht geven.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website