Projectomschrijving

Doel

Dit project heeft als doel verbindingen tussen ouderen en het sociale domein te leggen. Daarnaast heeft dit project als doel om meerdere vormen van ouderenparticipatie vorm te geven in Limburg.<o:p></o:p>

 

Werkwijze

Dit doen we door het samen met ouderen, gemeenten en het sociale domein organiseren van verbindingsbijeenkomsten, verspreidt over Limburg. Tijdens deze verbindingsbijeenkomsten staan “oud worden in je stad of dorp” en “participatie van ouderen” centraal. Tijdens de verbindingsbijeenkomsten maken we afspraken hoe borging van de samenwerking vorm krijgt.

 

We maken ter ondersteuning van de ouderenparticipatie een overzicht met goede voorbeelden uit andere gemeenten, opgedaan uit eerdere gesprekken en ervaringen. Hiermee bevorderen we het toepassen van verschillende methodieken van ouderenparticipatie.

 

Ook zetten we in op meer diversiteit in ouderenparticipatie,door het nadrukkelijk betrekken van ouderen met een migranten-achtergrond bij de activiteiten en door een verhalenboek te maken over “oud worden in je stad of dorp” en “betekenisvol oud worden”.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website