Projectomschrijving

Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam en Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON) willen de inzichten en nieuwe werkwijzen van twee Memorabel-projecten verspreiden, het VitaDem project voor ouderen met dementie en mantelzorgers en het SPANkracht project voor jonge mensen met dementie. In dit project willen wij casemanagers/dementieverpleegkundigen leren om wensen en behoeften van mensen met dementie en mantelzorgers te vertalen naar activiteiten, leren denken in mogelijkheden, leren creatief te zoeken naar de best passende oplossing, leren kijken buiten de grenzen van de zorg en vruchtbaar leren samenwerken met andere professionals. Naast het ontwikkelen van trainingsmodulen voor casemanagers/dementieverpleegkundigen, wordt binnen het project ook gewerkt aan inbedding van deze modulen in de opleidingen tot casemanager of dementieverpleegkundige en in nascholing, en worden contacten gelegd met managers om deze vernieuwing te faciliteren in de praktijk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website