Projectomschrijving

Mensen met dementie met een migrantenachtergrond en hun mantelzorgers bevinden zich momenteel in een overgangsfase van familiezorg naar gedeelde zorg. Zij maken doorgaans weinig gebruik van professionele zorg en ondersteuning. Onderzoek toont aan dat veel mantelzorgers overbelast zijn, mede omdat het delen van zorg vaak onbesproken blijft.

Doel

Het doel van dit onderzoek is om de kwaliteit van zorg aan mensen met dementie met een migrantenachtergrond te verbeteren door het denken over, bespreken van en besluiten over het delen van zorg te ondersteunen en daarmee gedeelde zorg te stimuleren. Want een verbeterde samenwerking en taakverdeling tussen informele en formele zorgverleners steunt ook patiënten.

Werkwijze

Op basis van de resultaten van een kwalitatief onderzoek naar ervaringen met en gevoelens over het (bespreken van) delen van zorg, ontwikkelen NOOM, MantelzorgNL, de Universiteit voor Humanistiek en Pharos in samenwerking met mantelzorgers en zorgprofessionals instrumenten voor professionals, mantelzorgers en (beroeps)onderwijs.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website