Projectomschrijving

Na de diagnose willen veel mensen met dementie hun leven zo gewoon mogelijk voortzetten. Het liefst met steun van hun omgeving. Uit onderzoek blijkt dat dit niet altijd kan. Veel mensen met dementie en hun naasten ervaren dat zij er alleen voor staan. Hun familie, vrienden en hulpverleners willen er voor hen zijn, maar zij weten niet altijd hoe.

Resultaat

Dit project onderzocht hoe mensen met dementie steun kunnen blijven ervaren van hun sociale omgeving. Er werd gekeken naar hoe en onder welke voorwaarden werken volgens netwerkstrategieën tot meer steun van een brede kring familie en kennissen leidt. Dankzij de resultaten is bekend wat het van professionals vraagt om het contact met het bredere sociale netwerk van mensen met dementie actief mogelijk te maken, en wat mensen zelf kunnen doen om samen te blijven optrekken met hun sociale kring. De opbrengsten uit dit project dragen bij aan het ontwikkelen en toetsen van interventies voor behoud van kwaliteit van leven bij dementie.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website