Projectomschrijving

Na de diagnose willen veel mensen met dementie hun leven zo gewoon mogelijk voortzetten. Het liefst met steun van hun omgeving. Uit onderzoek blijkt dat dit niet altijd kan. Sommige mensen met dementie en hun naasten hebben het gevoel dat zij er alleen voor staan. Hun familie, vrienden, kennissen en hulpverleners willen er voor hen zijn, maar zij weten niet altijd hoe.

Doel
Dit project onderzoekt hoe thuiswonende mensen met dementie en hun naasten zich beter gesteund kunnen voelen door hun omgeving. We doen dit door samen met de persoon om wie het gaat, met zijn of haar familie, vrienden en hulpverleners in gesprek te gaan volgens twee beproefde werkwijzen. 

Resultaat
Het project resulteert in twee koffers met instrumenten voor netwerkversterking. Het project maakt onderdeel uit van de Social Trials die professor Anne-Mei The in het land opzet. Dat betekent dat we alles wat we in dit project leren gebruiken om nieuwe vormen van ondersteuning te ontwikkelen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website