Projectomschrijving

Het Nederlands Geheugenpoli Netwerk (NGN) is er voor iedereen die werkt op een geheugenpolikliniek. De ambitie van het NGN is om de zorg voor mensen met geheugenproblemen en hun naasten verbeteren. Dit bereiken ze door vragen, onduidelijkheden en zorgen uit de praktijk boven tafel te krijgen en daar samen oplossingen voor te zoeken of een standpunt over in te nemen. De afgelopen drie jaar is het netwerk gegroeid van 300 naar bijna 450 leden en hebben 77 van de 100 geheugenpoliklinieken in Nederland zich ingeschreven op de zorgzoeker van het NGN (overzicht geheugenpoliklinieken). Naast online activiteiten, zoals 4 nieuwsbrieven per jaar en een actuele website met nieuws en informatie over bijscholingen, onderzoek en congressen organiseert het NGN jaarlijks een congres waaraan gemiddeld 220 zorgprofessionals deelnemen. Naast het voortzetten van deze activiteiten, zet het NGN zich de komende jaren primair in op de thema’s Dementievriendelijke ziekenhuizen, Patiënten-informatie en Onderzoek. Daarnaast onderzoekt het NGN verder de behoefte aan criteria voor geheugenpoliklinieken en stelt deze zo nodig samen met het veld op. Tenslotte dient het NGN als klankbordgroep voor PRECODE, de registratie van jonge mensen met dementie voor verder onderzoek.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website