Projectomschrijving

Apathie komt voor bij de helft van alle mensen die in een verpleeghuis wonen. Het leidt tot versnelde cognitieve achteruitgang, toename van mantelzorgbelasting, meer afhankelijkheid en een vergroot risico op overlijden. Dit project verschaft ten eerste inzicht in de opvattingen over apathie en de problemen die door mensen met dementie en apathie zelf, hun familie en formele zorgverleners worden ervaren in het omgaan met apathie. Ten tweede gaan de onderzoekers een bestaande basisinterventie voor de behandeling van depressie bij verpleeghuisbewoners - gericht op informatie-uitwisseling en plezierige activiteiten – verder ontwikkelen en geschikt maken voor de behandeling van apathie bij dementie. Deze interventie wordt SABA genoemd: Samen in Actie Bij Apathie. Barrières die naar voren komen in het omgaan met apathie of het uitvoeren van deze interventie worden tijdens het project direct aangepakt en verwerkt in de interventie.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website