Projectomschrijving

Eén van de belangrijkste kenmerken in de hersenen van mensen met de ziekte van Alzheimer zijn ophopingen van het amyloïd-bèta eiwit. Deze ophopingen ontstaan doordat enzymen het grotere Amyloïd Precursor Protein (APP) op een verkeerde manier in kleinere stukjes knippen. Hierdoor ontstaan kleinere, schadelijke fragmenten van het amyloïd-bèta eiwit.

Werkwijze

Deze studie onderzoekt een behandeling waarbij het APP-eiwit zo wordt aangepast dat het schadelijke amyloïd-bèta eiwit niet meer wordt gevormd. Hierdoor kan hersenschade beperkt of zelfs voorkomen worden. De onderzoekers passen het APP-eiwit aan door het binden van een zogeheten ‘antisense oligonucleotide’ aan het APP RNA. Het RNA is het molecuul dat er voor zorgt dat de genetische code, die opgeslagen ligt in het DNA, wordt vertaald naar een eiwit. De ‘antisense oligonucleotide’ zorgt er voor dat de code voor amyloïd-bèta niet meer in het APP-eiwit terechtkomt, zodat het schadelijke eiwitfragment niet meer kan worden gemaakt.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website