Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Met het subsidieprogramma Memorabel wordt gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met dementie en de aan hen geleverde zorg en ondersteuning. Hiervoor wordt enerzijds baanbrekend onderzoek gefaciliteerd om het ontstaan van dementie te begrijpen en te voorkomen, en aangrijpingspunten te vinden voor diagnostiek en behandeling. En anderzijds wordt ook gestimuleerd om effectieve en doelmatige instrumenten, interventies, zorgmodellen en innovaties te ontwikkelen en toe te passen om zo de ziektelast van de patiënt te verminderen en de zorglast van mantelzorgers te verminderen.

 

Om de relevantie van de ingediende subsidieaanvragen voor dit programma te toetsen, werkt ZonMw samen met Alzheimer Nederland. Alzheimer Nederland heeft als gezondheidsfonds en patiëntenorganisatie veel ervaring met het inzetten van mantelzorgers en mensen met dementie bij het beoordelen, sturen en verbeteren van wetenschappelijk onderzoek. Vanuit hun eigen ervaringen zitten mantelzorgers en mensen met dementie immers in een goede positie om uitspraken te doen over de relevantie van het voorgestelde onderzoek. Maar vaak worden ook zaken opgebracht zoals communicatie met proefpersonen (lees: mantelzorgers en/of mensen met dementie), impact en haalbaarheid van de voorgestelde systematiek voor proefpersonen en disseminatie van de resultaten naar nieuwe doelgroepen. Met dat soort input kunnen wetenschappers hun onderzoek verbeteren.

 

Het betrekken van patiënten en mantelzorgers heeft de afgelopen jaren een enorme professionaliseringslag gemaakt. Alzheimer Nederland heeft daarin voor het dementie onderzoeksveld de lead genomen en heeft inmiddels veel ervaring met het betrekken van mensen met dementie en/of mantelzorgers bij het opzetten en beoordelen van wetenschappelijk onderzoek. Deze expertise is al eerder ingezet voor het programma Memorabel naar tevredenheid van alle partijen. Daarom zal Alzheimer Nederland ook voor ronde 5 graag haar expertise inzetten om mantelzorgers en mensen met dementie mede de relevantie van de ingediende projectvoorstellen te beoordelen.

 

Ook zijn er al vergevorderde ideeën om toekomstige aanvragers beter te ondersteunen in het betrekken van mensen met dementie en/of mantelzorgers bij het bedenken en opstellen van hun onderzoeksprojecten. Het is wenselijk deze ontwikkeling een impuls te geven zodat aanvragers in toekomstige rondes van Memorabel gebruik kunnen maken van een toolkit om de relevantie van hun onderzoek aan te scherpen met de input van mantelzorgers en/of mensen met dementie.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website