Projectomschrijving

Bij DemenTalent werken mensen met dementie op een vrijwilligersplek die aansluit bij hun talenten. Dit onderzoek toont aan dat DemenTalent positiever werkt op gedrag en stemming van men- sen met (een lichte) dementie dan deelname aan reguliere Ontmoetingscentra voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Beide bevorderen overigens positief affect van mensen met de- mentie. Er werd geen effect gevonden op zelfwaardering en ervaren autonomie van deelnemers. Mantelzorgers van DemenTalent-deelnemers voelden zich minder belast en gelukkiger. DemenTalent blijkt ook kosteneffectief. De resultaten zijn belangrijk voor mensen met (lichte) dementie die hun talenten actief willen inzetten, voor mantelzorgers, ontmoetingscentra en zorg/welzijnsaanbieders, aanbieders van vrijwilligersplekken en beleidsmakers die willen bijdragen aan kostenbeheersing.
Het onderzoek draagt bij aan kennis over de (kosten)effectiviteit van nieuwe begeleidingsmethoden voor mensen met dementie (Memorabel thema 4.1)

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website