Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In dit project is een e-learning programma ontwikkeld waarmee studenten, professionals en vrijwilligers kennis kunnen verwerven over effectieve ondersteuning van mantelzorgers en naaste(n) van iemand met dementie.

 

De basis van het programma is een competentieprofiel dat in voorgaand onderzoek ontwikkeld is voor professionals rond ondersteuning van mantelzorgers.

 

In het programma is de meest actuele kennis gebruikt. Deze is afkomstig uit wetenschappelijke literatuur en onderzoek naar dementie, mantelzorg en vrijwillige inzet.

De module is ontwikkeld samen met een aantal experts en via een aantal pilots getest. De pilots waren gericht op professionals in het werkveld, vrijwilligers, en studenten die een Mbo of Hbo opleiding volgen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De e-learning module is opgebouwd rond een vijftal thema’s:

• De gevolgen van de dementie op de naaste(n)

• Samenwerken met de mantelzorger

• Versterken en benutten van het Sociale Netwerk

• Kennis van de sociale kaart

• Interdisciplinaire samenwerking

 

Ieder thema is verbonden met deelcompetenties uit het competentieprofiel.

 

De module is zowel geschikt voor Mbo- als Hbo-niveau. Aan het begin is er een zelftoets waarmee de student zijn basiskennis kan bepalen. Vervolgens kan gericht gewerkt worden aan het aanvullen van competenties. Ieder onderdeel bestaat uit informatie, video’s, literatuurbronnen en opdrachten. Tevens is er een toolbox toegevoegd waarin hulpmiddelen opgenomen zijn die in de praktijk gebruikt kunnen worden om bijvoorbeeld de belasting van mantelzorgers in beeld te brengen, of een sociale netwerkanalyse te kunnen maken. Er is een begrippenlijst gemaakt. Voor docenten is een handleiding beschikbaar.

 

Dit e-learningprogramma is te vinden op: www.elearninginformelezorg.nl

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In dit project bouwen we voort op een project dat de afgelopen twee jaar in de regio Utrecht gedraaid heeft met als doel de mantelzorgondersteuning bij mensen met dementie te verbeteren. Tevens maken we gebruik van kennis uit Memorabel en het Nationaal Programma Ouderenzorg. Dit betrof de Ontwikkelwerkplaats Samenspel Formele - Informele Zorg bij Dementie', waaraan professionals, mantelzorgers en onderzoekers deelnamen. Een van de resultaten was een competentieprofiel voor professionals rond ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers. We willen de kennis die nodig is om aan dit profiel te kunnen voldoen vertalen naar een onderwijsprogramma. In de programma komen allerlei aspecten van samenwerking en ondersteuning aan de orde, gericht op de samenhang tussen wonen, welzijn en zorg. Dit betreft o.a.: assessment van behoeften van de mantelzorg, signalering van overbelasting, vormen van ondersteuning en coaching bij wonen en participatie; vormgeven van een steunend netwerk, dagbesteding en respijtzorg. Er worden twee varianten ontwikkeld: een voor gebruik in het initiële onderwijs (met mogelijk een differentiatie in MBO- en HBO-niveau) en een voor gebruik in de praktijk. De gedachte hierbij is dat mantelzorgers, professionals en vrijwilligers samen een leertraject volgen.

 

Dit project wordt uitgevoerd in een regionaal samenwerkingsverband van een onderwijsinstelling, zorgorganisaties en welzijnsorganisaties met wetenschappelijke ondersteuning vanuit het Kenniscentrum Sociale Innovatie. Om de onderwijsmodule te ontwikkelen wordt een ontwikkelgroep samengesteld bestaande uit mantelzorgers, vrijwilligers, professionals en docenten.

In de eerste fase wordt op basis van de beschikbare kennis een ontwerp gemaakt van een module. In de tweede fase wordt de module uitgetest in enkele gemeentes. Hierbij gaat het om een face-to-face variant en een e-learning variant. In de derde fase wordt op basis van de evaluatie de module bijgesteld. Vervolgens wordt de module met een handleiding beschikbaar gesteld voor algemeen gebruik.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website