Projectomschrijving

Mensen met SNAP (Suspected Non-Alzheimer Pathophysiology) hebben schade in het brein passend bij de ziekte van Alzheimer, maar zonder aanzienlijke ophoping van het alzheimereiwit amyloïd-bèta. Vooralsnog is het onduidelijk wat zij precies hebben. De onderzoekers toonden met grootschalige eiwitanalyses in hersenvocht unieke eiwitprofielen aan bij mensen met problemen in het denkvermogen (MCI) en SNAP, anders dan voor gezonde mensen en mensen met problemen in het denkvermogen en typische Alzheimer-afwijkingen in het brein. Deze eiwitbevindingen worden nu gevalideerd in een vergelijkbare groep mensen. Daarnaast zullen de onderzoekers de bevindingen valideren bij gezonde mensen met SNAP en mensen met dementie en SNAP. Resultaten zullen de onderliggende pathologie van SNAP verder verduidelijken bij mensen met verschillende mate van problemen in het denkvermogen. Op langere termijn zal dit bijdragen aan een betere aanpak van SNAP in de klinische praktijk.
 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website