Projectomschrijving

Het resultaat van dit project is een rapport. Dit rapport betreft een onderzoek naar de implementatie en mogelijke doorontwikkeling van het Hospital at Home zorgprogramma (H@H). Dit netwerkzorg-concept in het kader van De Juiste Zorg op de Juiste Plaats, biedt ziekenhuiszorg thuis aan kwetsbare ouderen. Dezen zouden anders voor acute zorg in het ziekenhuis zijn opgenomen. In het project is onderzocht of de lessen van H@H van nut zijn voor het geschikter maken van andere JZOJP-trajecten voor kwetsbare personen. Uit het onderzoek blijkt dat het H@H zorgprogramma in de oorspronkelijke vorm vanwege verschillende redenen, maar op een heel bescheiden schaal is geïmplementeerd. Tijdens de pilot is wel getoond dat het kan.
Gerealiseerde andere JZOJP-zorgpaden lijken vergeleken met H@H een grotere kans van slagen te
hebben. Dit soort JZOJP-trajecten is echter meestal niet specifiek ontworpen voor benutting door kwetsbare, mogelijk cognitief beperkte ouderen. Uit het rapport komen twee aanbevelingen voort;
•    Pas een H@H-achtig traject in, in een regionaal al beschikbaar stelsel zorgtrajecten voor acute ouderenzorg.
•    Versterk andere spoedzorgpaden voor de doelgroep en maak bestaande waardevolle JZOJP trajecten voor hen toegankelijk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website