Projectomschrijving

Dementie met Lewy bodies (DLB) is na de ziekte van Alzheimer de meestvoorkomende vorm van dementie. Een opvallend gegeven is dat bij meer dan de helft van de DLB-patiënten afwijkingen in de hersenen voorkomen die we ook zien bij Alzheimer. In dit project werd gekeken naar de impact hiervan. De onderzoekers vonden dat bij DLB-patiënten met alzheimer-afwijkingen er meer geheugenklachten en hallucinaties voorkomen. Ook werden deze patiënten eerder opgenomen in een verpleeghuis en kwamen eerder te overlijden. Uit onderzoek in hersenweefsel en op MRI kwam naar voren dat bij DLB-patiënten met alzheimer-afwijkingen de hersenen ernstiger beschadigd zijn. Genetische factoren spelen een rol bij het wel of niet optreden van alzheimerafwijkingen bij DLB. De uitkomsten van dit project impliceren dat het van belang is om te kijken naar bijkomende alzheimerafwijkingen bij DLB-patiënten. Dit beïnvloedt ziektemanifestatie en beloop en heeft in de toekomst mogelijk ook implicaties voor behandelingen.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website