Projectomschrijving

Van ouderen met wortels buiten Nederland weten we niet goed hoe in hun families de diagnose dementie wordt ervaren en hoe zij de toekomst bespreken. In ons taalgebruik spreken we vaak over dementie als ‘opgaan in de mist’ of ‘in je hersenen verdwalen’. Deze metaforen geven richting aan ons denken: ze scheppen beelden die betekenissen overbrengen. Bij dementie is een goed wederzijds begrip onmisbaar voor gezamenlijke besluitvorming. Het is daarom belangrijk inzicht te krijgen in de manier waarop mensen met dementie en hun naasten in het dagelijks spreken en denken betekenis geven aan de ziekte.

Werkwijze

De onderzoekers interviewen mensen met dementie en hun mantelzorgers uit vijf verschillende culturele groepen (Nederlands, Chinees-, Turks-, Surinaams-Antilliaans-, en Marokkaans-Nederlands) en hun huisartsen. Deze interviews worden geanalyseerd op basis van een metaforenidentificatiemethode. De resultaten worden vertaald in een gesprekshulp om besluitvorming binnen families te ondersteunen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website