Projectomschrijving

Mensen met dementie in een zorginstelling kunnen vaak niet vrij naar buiten. Dit heeft gevolgen voor hun welbevinden, maar ook voor de samenleving. Doordat ouderen met dementie langzaam uit het gezichtsveld verdwijnen, weten mensen vaak niet hoe ze om kunnen gaan met dementie. Stichting Maasduinen, een zorgorganisatie in Noord Brabant, wil dit veranderen. Op de vernieuwde locatie Park Vossenberg, wordt een gevarieerd aanbod gerealiseerd voor verschillende doelgroepen in de gemeenschap met o.a. een vis/zwemvijver, speeltuin, moestuincomplex en een kapel. Cliënten kunnen zonder begeleiding naar buiten en anderen ontmoeten. De veiligheid wordt geborgd door gebruik van nieuwe technologie, herkenningspunten, routes en natuurlijke afscheidingen. Dit onderzoek evalueert de gevolgen van deze veranderingen voor en in nauw overleg met cliënten met dementie, hun familie, personeel en buurtbewoners. We kijken vooral naar kwaliteit van leven en de inbedding van dementiezorg in de samenleving.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website