Projectomschrijving

Het implementatieproject ‘De mond niet Vergeten!’ (DMNV) ondersteunt interdisciplinaire samenwerking. Dit uit zich o.a. in toename van de bewustwording van het belang van een gezonde mond. In de praktijk leidt dit tot alert zijn op het niet meer goed kunnen tandenpoetsen door ouderen en tijdig ondersteuning bieden door mantelzorgers, verzorgenden en (wijk-)verpleegkundigen. Laagdrempelig contact tussen de huisartspraktijk, mondzorgpraktijk en thuiszorg is één van de succesfactoren van de werkwijze van DMNV. Meer aandacht voor mondgezondheid bij thuiswonende kwetsbare ouderen (met dementie) is van belang voor behoud van levenskwaliteit. Immers, de mond is van belang voor eten maar ook in sociale contacten en indirect voor het in stand houden van de algemene gezondheid.

Dit implementatieproject De Mond Niet Vergeten! draagt bij aan verbetering van integrale dementiezorg.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website