Projectomschrijving

Frontotemporale dementie (FTD), Lewy body dementie (DLB), Posterieure Corticale Atrofie (PCA) en Primair Progressieve Afasie (PPA) zijn zowel voor leken als voor zorgverleners minder bekende vormen van dementie. Daardoor hebben mensen met deze ziekten te maken met hiaten in kennis en missen ze continuïteit in de zorg. Het Alzheimercentrum Amsterdam en het Alzheimercentrum Erasmus MC onderzoekt samen met het Verwey-Jonker Instituut wat de behoefte aan informatie en ondersteuning is na de diagnose. Na een inventarisatie van bestaande kennis binnen de zorg, worden twintig mensen met deze vormen van dementie en hun naasten in hun eerste jaar na de diagnose intensief gevolgd. Dit gebeurt onder andere door middel van diepte-interviews. Ook zijn er groepsbijeenkomsten met patiënten en zorgprofessionals met diverse achtergronden. De onderzoekers werken de vastgestelde behoeften vervolgens binnen twee jaar uit tot tastbare eindproducten, zoals educatief materiaal voor zorgverleners.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website