Projectomschrijving

Het aantal crisisopnames bij mensen met dementie is sinds 2015 gestegen met 20-25%. In dit onderzoek zijn de factoren in kaart gebracht die een rol spelen bij crisisopnames. Deze inzichten hebben geleid tot aanbevelingen, die gezamenlijk met de praktijk zijn geformuleerd. 

Crisisopnames (N=14) in een verpleeghuis, ziekenhuis en een geestelijke gezondheidszorg instelling zijn geanalyseerd met behulp van dossieronderzoek, individuele interviews, PRISMA methode en groepsinterviews.
Factoren die leiden tot crises zijn overbelasting van mantelzorgers, acute lichamelijke problemen en gedragsproblemen. Crisissituaties kunnen voorkomen worden door proactieve zorg in de eerstelijn, in samenwerking met betrokken specialistische instellingen. Sommige zorgsituaties zijn zo snel uit balans dat een crisis niet geheel te voorkomen is, bijvoorbeeld als mensen geen zorg willen accepteren. Het bespreken van toekomstscenario’s met alle betrokkenen is dan extra belangrijk. 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website