Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project “Com-mens: een logopedische interventie voor mensen met dementie en hun naasten” is begin 2017 gestart. De interventie die bestaat uit 6 behandelsessies van een uur en is bedoeld voor mensen met (beginnende) dementie die moeite hebben met spreken en communiceren, waardoor misverstanden en irritaties ontstaan.

Voorwaarde is dat er een actieve mantelzorger is, want communicatie is altijd met een ander. In de behandelsessies wordt uitgelegd hoe het komt dat die problemen door dementie ontstaan. Daarna worden volgens een bepaald systeem hulpmiddelen op maat samengesteld om het communiceren makkelijker te maken. Daarbij zijn de woorden van de persoon met dementie zelf het belangrijkste onderdeel. Omdat het een persoonsgebonden behandeling is, worden 40 koppels op deze manier behandeld, om van zoveel mogelijk mensen te leren wat deze aanpak oplevert. De behandeling vindt meestal thuis plaats, tenzij mensen liever naar een instelling of praktijk komen en na de behandeling worden de resultaten 3 tot 9 maanden gevolgd.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In dit project is de nieuwe interventie voor het eerst tot in detail aan vier logopedisten overgedragen. Die logopedisten waren al ervaren in het werken met mensen met dementie, maar zijn door het kunnen aanbieden van deze behandeling in dit project enthousiast over de nieuwe inzichten en technieken. Tegelijk lijkt die therapeutische ervaring onontbeerlijk om de behandeling goed en soepel uit te kunnen voeren.

Ondanks dat veel verwijzers en zorgtrajectbegeleiders het mogelijk nut van de behandeling onderkennen bleek het lastig en erg arbeidsintensief om deelnemers voor het onderzoek te vinden. De mensen met dementie en mantelzorgers die deelnemen zijn tot nu toe echter onverdeeld tevreden over de behandeling. Hoe lang zij er na de behandeling van blijven profiteren moet in het verdere beloop van het onderzoek duidelijk worden.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Probleemstelling

Communicatieproblemen op basis van cognitieve achteruitgang komen regelmatig voor bij mensen met beginnende en gevorderde dementie. Dit leidt tot misverstanden en frustratie bij zowel bij de persoon met dementie als bij de mantelzorger. Deze communicatieproblemen ervaren mantelzorgers als één van de meest belastende symptomen bij dementie.

Logopedisten houden zich bezig met de behandeling van taal- en communicatieproblemen, zoals afasie, maar die therapieën zijn niet zomaar toepasbaar op communicatieproblemen als gevolg van dementie. Op basis bestaande ideeën en ervaring heeft de afdeling logopedie van het Radboudumc samen met mensen met dementie en hun mantelzorgers in de afgelopen jaren een nieuwe behandeling van 6 sessies ontwikkeld. Deze interventie om de communicatie tussen mensen met dementie en hun mantelzorgers te verbeteren is nu kwalitatief geanalyseerd en overdraagbaar en meetbaar gemaakt.

 

Relevantie van het onderzoek

De interventie is bedoeld voor thuiswonende mensen met dementie en hun naasten. Als de interventie ook bij toepassing op meer mensen en uitgevoerd door andere (getrainde) logopedisten goede resultaten oplevert is het de moeite waard om deze aanpak breder te verspreiden.

 

Doelstelling

Wat is de meerwaarde van een korte logopedisch behandeling op de ervaren communicatie tussen mensen met dementie en hun mantelzorger?

 

Plan van aanpak

Om de onderzoeksvraag te beantwoorden wordt een actieonderzoek uitgevoerd met kwantitatieve analyse, kwalitatieve analyses en procesanalyse. De uitvoerend onderzoeker werkt samen met de zorgverleners van de verschillende organisaties. Zo wordt in dit project een vervolg gemaakt met een cyclisch ontwikkel- en verbeterproces dat na afloop van het project verdere voortgang kan krijgen.

Er zullen 40 koppels gezocht worden in de regio van de zorggroep Maas en Waal (partner in deze aanvraag) die in aanmerking komen voor de behandeling. Meting vindt plaats met een nieuwe gevalideerde vragenlijst (de patiëntversie is als extra bijlage toegevoegd) en de TOPICS-MDS. Nameting vindt plaats direct na de behandeling en 3, 6 en 9 maanden na de behandeling. Op die momenten worden ook gevraagd naar de behoefte aan nieuwe hulp. Het project beslaat in totaal 18 maanden.

De projectgroep zal ondersteund worden door een stuurgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van mensen met dementie, betrokken professionals, gemeente en zorgverzekeraars, die tijdens de studie tenminste driemaal bijeenkomt.

 

Kennisoverdracht

De resultaten zullen wetenschappelijk gepubliceerd worden en bij een positief resultaat ook gebruikt worden om zowel verwijzers als de doelgroep op de hoogte stellen en logopedisten te scholen in deze aanpak.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website