Projectomschrijving

In dit project hebben wij met behulp van moleculair genetische methoden onderzocht naar mogelijke oorzaken en mechanismen van de ziekte van Alzheimer (AD). Dit hebben we gedaan met hersenweefsel van pas overleden AD patiënten waarbij we specifiek gekeken hebben naar de immuuncellen van de hersenen, de glia cellen (microglia en astrocyten). Allereerst vonden we dat er maar weinig verschil is tussen de genexpressie van microglia cellen van oude en jonge mensen. 
In AD plaques (i.e. de plaatsen waar eiwit klontering optreedt) uit de hersenen van AD patiënten vonden we hersenontsteking die terug te herleiden is op de onstekingsactiviteit van microglia. We hebben geprobeerd om microglia en astrocyten uit AD plaques te isoleren om de genexpressie van deze ontsteking beter te onderzoeken. Dit lukte niet goed, waarschijnlijk omdat de gliacellen in plaques erg fragiel zijn. Tijdens het project hebben we nieuwe technieken ontwikkeld waarmee celkernen uit hersenen van AD patiënten geïsoleerd kunnen worden waardoor we de genexpressie van de hersenontsteking in AD patiënten alsnog kunnen onderzoeken. In een vervolgproject met het Universitair Medisch Centrum Utrecht en het VUMC gebruiken we deze nieuwe technieken om te kijken naar ziekte verschijnselen in de eerste vroege fase van de ziekte van Alzheimer. Samen met de farmaceutische industrie zetten we onze nieuwe technologie ook in voor de ontwikkeling van geneesmiddelen voor de ziekte van Alzheimer

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website