Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het neuropsychologisch onderzoek bestaat uit tests waarmee cognitieve functies, zoals het geheugen, aandacht en planning worden gemeten. Met de resultaten van dit onderzoek kunnen we vaststellen hoe snel dementie zich bij iemand ontwikkelt, en of een behandeling het gewenste effect heeft. Deze resultaten zijn daarmee van groot belang voor mensen met dementie, hun naasten en de zorgverleners.

 

In dit project hebben wij een nieuwe, samengestelde maat ontwikkeld die veranderingen in de cognitieve functies op een betrouwbare en valide manier meet. Deze maat bestaat uit cognitieve tests en een maat voor het alledaags functioneren, en is ontwikkeld in samenspraak met mensen met dementie, hun mantelzorgers, neuropsychologen en andere zorgprofessionals. Onze eerste studies laten zien dat het nieuwe meetinstrument betere testeigenschappen heeft dan de bestaande, en dat het als minder belastend wordt ervaren dan de bestaande testen door mensen met dementie.

 

Momenteel onderzoeken we in meerdere geheugenpoliklinieken in Nederland en in de UK of de maat gevoelig is voor verandering. Het resultaat van dit onderzoek levert een kort en relevant meetinstrument op, dat een belangrijke bijdrage levert aan het verminderen van de belasting van het neuropsychologisch onderzoek. Daarnaast zal hierdoor de communicatie tussen arts, patiënt, mantelzorger en andere zorgprofessionals verbeteren, wat uiteindelijk zal leiden tot betere zorg voor mensen met dementie. We werken actief aan het betrekken van zorgprofessionals, zodat de resultaten geimplementeerd zullen worden in de praktijk. Het project verloopt volgens plan.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In het afgelopen jaar lag de focus op het werven van deelnemers voor de studie, het bezoeken van de deelnemers voor vervolgmetingen en het genereren van onderzoeksoutput. Er werden in totaal vier wetenschappelijke publicaties in internationale tijdschriften gepubliceerd, en 8 presentaties gegeven, waarvan 2 exclusief voor leken.

 

De concrete onderzoeksresultaten:

 

1. De eerste wetenschappelijke resultaten van CatCh-Cog zijn gepresenteerd op een internationaal congres voor neuropsychologen [FENS, 2017] en het wereldalzheimercongres [AAIC 2017 en AAIC 2018], in de vorm van meerdere posterpresentaties en mondelinge presentaties.

 

2. De wetenschappelijke publicaties zijn in open access journals gepubliceerd, en daarmee voor iedereen toegankelijk. De publicaties betreffen de korte versie van de vragenlijst die het alledaags functioneren in kaart brengt (https://doi.org/10.1016/j.dadm.2017.03.002), het design van de Catch-Cog studie (https://doi.org/10.1016/j.trci.2017.01.004), en de eerste resultaten, waaronder de kwaliteit van het nieuwe meetinstrument (de ‘cognitive-functional composite’) (https://doi.org/10.1016/j.dadm.2017.12.002).

 

3. Er zijn meerdere vertalingen gemaakt van de vragenlijst voor het alledaags functioneren (zie www.alzheimercentrum.nl/professionals/amsterdam-iadl-translations/), en er is, in samenspraak met zorgprofessionals, een online handleiding ontwikkeld.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Neuropsychological testing is burdensome to patients with dementia. However, it is necessary for establishing diagnoses and essential for the monitoring of disease progression. In clinical practice as well as in research, cognition is considered the key change to be observed in people with dementia.

 

The latter is of particular relevance in the evaluation of treatment effects. However, deciding whether a treatment is effective or not, is currently hampered by the fact that commonly used neuropsychological tests have quality limitations, were not designed to monitor disease progression and do not translate to everyday functioning. As a result, patients undergo extensive and inadequate neuropsychological testing.

 

To solve this problem, we hypothesize (I) that we can combine neuropsychological tests with an everyday functioning questionnaire into one composite measure. We aim to identify relevant and sensitive measures and create this novel composite measure. Next, we hypothesize that we can capture clinically relevant changes with this composite measure. We therefore aim to perform a longitudinal validation study.

 

To test hypothesis (I), we will be the first to develop a framework for a cognitive-functional composite measure. We will compose this framework in our workgroup and with input from patients and caregivers. To test hypothesis (II), we will investigate the psychometric properties of the composite. We will focus on the longitudinal validity, which is an essential aspect of the measurement of disease progression. Following this, we will test the composite in patients with Alzheimer’s disease in memory clinics in the Netherlands and the United Kingdom (n=300). We will evaluate changes after 3, 6 and 12 months and perform a construct validation. Using linear mixed modeling, we will compare changes on the cognitive-functional composite to changes in global cognition, caregiver burden, global cortical atrophy and quality of life. We expect changes on the composite to relate to these other measures of disease progression. Finally, we will also address the cultural, educational, gender and age differences and provide norms if necessary.

 

This study will result in a substantial improvement of longitudinal cognitive measurements, which is an essential part of evaluating treatment effects and monitoring disease progression. A short and clinically relevant composite will reduce patient burden, advance evaluation of treatments, improve communication across health care providers and ultimately lead to a higher quality of care for patients with dementia.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website