Projectomschrijving

Door vergrijzing en door toename van het aantal mensen met een chronische aandoening zal de zorgvraag sterk toenemen. Er is tevens sprake van een toenemend tekort aan zorgpersoneel en mantelzorgers. Er ligt een kans om met technologische interventies de druk op de zorg te verminderen.
Een interessante kans ligt in de inzet van sociale robotica. In toenemende mate worden sociale robots al ingezet als middel om gedragsverandering te ondersteunen. Juist bij de doelgroep kwetsbare ouderen spreken sociale robots aan – daar waar apps en internettoepassingen vaak niet gebruikt worden, blijken sociale robots succesvol te worden benut.

Dit doorbraak-project heeft als doel een raamwerk te ontwikkelen voor ‘collaborative human&robot coaching’. Hierbij wordt doorgebouwd op het ‘behavior change wheel’ raamwerk, waarbij het onderzoek zich zal richten op de vraag hoe een sociale robot-coach een menselijke coach kan versterken.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website