Projectomschrijving

Dyskinetische cerebrale parese wordt gekenmerkt door een ernstige bewegingsstoornis (dyskinesie). Om dyskinesie adequaat te behandelen is doeltreffende meting hiervan uiterst belangrijk.

Huidige situatie
Dyskinesiemetingen gebeuren nu in het ziekenhuis, waarbij video’s worden opgenomen om onwillekeurige bewegingen te observeren. Dit kost veel tijd, en is niet erg betrouwbaar, omdat dyskinesie sterk kan wisselen over de dag.

Doel
Het doel van dit project is een manier te ontwikkelen om dyskinesie thuis, en over een langere tijd, te meten.

Werkwijze
We koppelen sensoren aan een smartphone en meten hiermee beweging. Tegelijk nemen ouders meerdere video’s gedurende de dag op. Deze video’s worden door artsen beoordeeld op dyskinesie. Met de verkregen data laten we een computer leren om dyskinesie automatisch te detecteren in de sensordata.

Wat levert het op?
Dit project levert een computermodel op, dat dyskinesie automatisch detecteert. Hierdoor worden thuismetingen met draagbare sensoren mogelijk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website