Projectomschrijving

Zelfmanagement bij psychotische stoornissen
Behandeling van patiënten met psychotische stoornissen is geen sinecure. Veelal is sprake van cognitieve functiestoornissen, gebrek aan ziekte-inzicht en gebrek aan therapietrouw. De patiënten hebben uiteenlopende zorgbehoeften en maken daarom vaak gebruik van een combinatie aan voorzieningen. De geestelijke gezondheidszorg in Nederland biedt een breed scala aan interventies. Een centraal probleem is echter dat de organisatie van de zorg vooral aanbod- en onvoldoende vraaggestuurd is. De groep zorggebruikers wordt in het medische behandelproces te weinig gezien als volwaardig partner. Vanuit het Universitair Medisch Centrum Groningen wordt nu een webbased
systeem, WEGWEIS, ontwikkeld dat patiënten met psychotische problemen beter in staat stelt hun eigen ziekte te managen. Een groep zorggebruikers is betrokken bij de ontwikkeling van het systeem. Het project bouwt voort op de samenwerking die al bestaat binnen de geestelijke gezondheidszorg in Noord- Nederland.

Doelstelling
Patiënten met psychotische stoornissen helpen hun eigen ziekte te managen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website