Projectomschrijving

Meer controle door webbased zelf-titratie
Bij thuiswonende diabetes type II patiënten meet de arts of verpleegkundige gemiddeld viermaal per jaar wat de dosering insuline moet zijn. Dit is te weinig. Het kan leiden tot terughoudendheid bij het verhogen van de dosering. Omdat een toename van het aantal controles vanuit economisch perspectief geen reële optie is, ontwikkelt het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam voor patiënten een online systeem voor zelf-titratie. Het systeem bepaalt de individuele insulinedosis voor de patiënt en herinnert de patiënt eraan dat het tijd is voor titratie of controle bij de verpleegkundige of arts. Het al bestaande PANDIT® systeem wordt uitgebreid met klinische variabelen zoals de BMI-index en de aanwezigheid van hypoglycemie.

Doelstelling
Vaststellen of het gebruik van een intensief online zelf-titratie systeem zal leiden tot een verbetering van glucoseregulatie onder diabetes type II patiënten, gemeten naar afname van het HbA1c. Tevens zal gebruikersvriendelijkheid en veiligheid worden getest.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website