Projectomschrijving

Verankering van een al opgezet programma
Met steun van ZonMw kwam in Zeist in 2005 een diabeteszorggroep van de grond. In het ontwikkelingstraject lag de nadruk op onderwijs en begeleiding van zorgprofessionals, patiënteneducatie, organisatie en afstemming tussen de eerste en de tweede lijn en het opstellen van een zorgprotocol. De resultaten op het niveau van patiënt en organisatie zijn geëvalueerd. Met dit project wil de zorggroep de geïntegreerde diabeteszorg nu stevig verankeren. Daarbij horen een definitieve keuze voor een ICT-infrastructuur, duurzame afspraken met zorgverzekeraars en een passende bedrijfsvoering. Naast diabeteszorg voorziet de zorggroep een uitbreiding van de geïntegreerde aanpak richting co-morbiditeit.

Doelstelling
Bestendiging van de geïntegreerde diabeteszorg in de praktijk. Onder meer door: implementatie van een ICT-infrastructuur voor ketenpartners en patiënten, afstemming met de zorgverzekeraars, uitbreiding van het programma voor diabeteszorg en uitbreiding van de geïntegreerde diabeteszorg richting co-morbiditeit met een accent op cardiovasculair risicomanagement.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website