Projectomschrijving

ICT tegen hart- en vaatziekten in krachtwijk

In krachtwijken, zoals Amsterdam-Noord, komen chronische ziekten relatief veel voor. De eerste lijn in is onvoldoende toegerust op vroegsignalering en behandeling van hart- en vaatziekten. De tweede lijn krijgt daardoor onnodig veel patiënten. Versterking van de eerste lijn en goede samenwerkingsafspraken met de tweede lijn zijn nodig. Huisartsen (ROHA) en het BovenIJ ziekenhuis willen de cardiovasculaire zorgketen in de regio gezamenlijk vormgeven. Veel aandacht gaat uit naar de ontwikkeling van een keteninformatiesysteem en inbedding van zelfmanagement in een digitale omgeving.

Doelstelling
De implementatie van een transmurale keten voor cardiovasculair risicomanagement in Amsterdam-Noord leidt tot betere zorg op de juiste plek: een verschuiving uit de tweede lijn naar de eerste lijn en een in de wijk ingebed zorgaanbod van leefstijlinterventies. Duidelijk moet worden welke interventies voor leefstijlverandering en gezond gedrag succesvol zijn. Lange termijn:  afname van het aantal cardiovasculaire ziekten in de wijk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website