Projectomschrijving

Meerwaarde case management nog niet bewezen

Er vindt te weinig afstemming plaats tussen afzonderlijke zorgprogramma’s. De zorg voor veel mensen met meerdere chronische ziekten is daarom ongecoördineerd. Dat kan leiden tot suboptimale behandeling, onveilige situaties, onnodig gebruik van gezondheidszorgvoorzieningen en hogere kosten dan nodig. Zorgprofessionals achten doorgaans voor deze groep patiënten een individueel zorgprogramma, ofwel case management, zeer geschikt. Zo’n plan bevat wetenschappelijk bewezen optimale zorg én is toegesneden op individuele voorkeuren van de patiënt. De meerwaarde van dergelijk case management is nog niet wetenschappelijk aangetoond. Daar leggen het NIVEL en het VU Medisch Centrum zich nu op toe. Het onderzoek vindt plaats onder patiënten met diabetes mellitus en ten minste één andere chronische ziekte.

Doelstelling
Zicht op de meerwaarde van case management als aanvulling op een diabetes zorgprogramma ten opzichte van uitsluitend een diabetes-zorgprogramma in combinatie met gebruikelijke zorg voor de andere chronische ziekte(n).

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website