Projectomschrijving

Stepped care bij angst en depressie na kanker
In Nederland worden jaarlijks ongeveer 10.000 patiënten gediagnosticeerd met longen hoofd-halskanker. Van hen lijdt een flink deel na de behandeling aan comorbide angst of depressie. Lang niet altijd vindt specifieke nazorg plaats. Als wel wordt ingegrepen krijgt de patiënt meestal intensieve psychotherapie en/of medicatie. Het VUMC wil nagaan of een stepped-care-zorgprogramma effectiever is vergeleken met standaardzorg. Met stepped-care krijgen alle patiënten in eerste instantie de kortste en minst intensieve behandeling aangeboden. In het onderzoek van het VUMC start de zorg met ‘Watchful waiting’, ofwel een periode van 2 weken afwachten onder toeziend oog van de arts. Vindt er geen verbetering plaats, dan wordt overgegaan op achtereenvolgens begeleide zelfhulp via internet, Problem Solving Therapie door een verpleegkundige of uiteindelijk intensievere psychotherapie en/of medicatie.

Doelstelling
Het vaststellen van de kosteneffectiviteit van een stepped care zorgprogramma bij patiënten met long- en hoofd-halskanker.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website