Projectomschrijving

Weten wat werkt voor diabetespatiënten
Initiatieven om diabeteszorg te optimaliseren gaan vaak uit van een geïntegreerde aanpak en werkwijze volgens de NDF en NHG (zorg)standaarden. Het is bekend dat betrokkenheid van de patiënt bij zijn zorgproces belangrijk is voor het te boeken resultaat. Toch worden diabetespatiënten lang niet altijd actief betrokken bij de keuzen rond (medicamenteuze) behandeling van verschillende risicofactoren. Er zijn ook vraagtekens over de wijze waarop dat het beste kan gebeuren. Waarschijnlijk is er niet één beste methode, maar hangt de aanpak af van wensen en capaciteiten van de patiënt en de mogelijkheden binnen de zorg. Huidige beslissingsondersteunende
hulpmiddelen zijn vaak zeer klinisch georiënteerd en worden beperkt toegepast. Het UMCG ontwikkelt en evalueert een keuzehulp, die beter moet gaan aansluiten bij het patiëntenperspectief.

Doelstelling
Inzicht in de bruikbaarheid van persoonlijke, op de patiënt gerichte ondersteuning bij beslissingen rond behandeling, en in factoren die de bruikbaarheid kunnen beïnvloeden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website