Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Bij ZonMw loopt het programma Diseasemanagement Chronische Ziekten (DMCZ). Het doel van dit programma is kennis te verzamelen over diseasemanagement bij chronische aandoeningen en ervaring op te doen met de toepassing ervan in de praktijk. Op basis van een evaluatie van de stand van zaken rond zelfmanagement van mensen met chronische ziekten is geconstateerd dat er meer aandacht nodig is voor mentale aspecten van het leven met een chronische ziekte. ZonMw is geïnteresseerd in de vraag wat de Positieve Psychologie kan betekenen voor de zelfmanagement van chronische ziekten en heeft de Universiteit Twente uitgenodigd een voorstel in te dienen. In dit projectplan stellen we voor om reviews uit te voeren naar kennis over de effectiviteit van positieve psychologische factoren en de werkzaamheid van interventies bij chronische ziekten. Ook wordt een scan uitgevoerd naar de aanwezigheid van positieve psychologie in de curricula van de opleidingen van zorgprofessionals. Stakeholders worden actief betrokken in een klankbordgroep en door het organiseren van interactieve werkconferenties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website