Projectomschrijving

Vallen en weer opstaan
Voor met name kwetsbare ouderen is een val één van de meest voorkomende en bedreigende gebeurtenissen. Een val kan leiden tot functieverlies, verlies van onafhankelijkheid en in het uiterste geval zelfs tot overlijden. Morbiditeit en ook hoge kosten zijn het gevolg. Kwetsbare ouderen krijgen in de regel niet de zorg waar ze volgens de CBO-richtlijn Valpreventie bij ouderen recht op hebben. Er zijn legio mogelijkheden voor valpreventie, maar met name het complexe interdisciplinaire karakter bij behandeling en de veelheid aan risicofactoren voor herhaling van val en botbreuk staan de zorg in de weg. In het project PROFIT worden Diseasemanagement en geavanceerde ICT-oplossingen gezien als de sleutel tot verbeteringen in de zorg.

Doelstelling
Inzicht hebben in de bijdrage die ICT kan leveren aan diseasemanagement bij
valpreventieen behandeling.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website