Projectomschrijving

Depressies te lijf met stepped care methode
Met dit project pakt de Stichting Gezondheidscentra Eindhoven de knelpunten in de zorg voor mensen met een depressie aan. De stepped care methode moet aantonen welke minst intensieve interventie het meest effectief is. Patiënten krijgen zo een behandeling die niet zwaarder is dan strikt noodzakelijk. Naast een nieuw zorgprogramma worden organisatorische wijzigingen doorgevoerd. Deze zijn gericht op snelle behandeling dicht bij huis.

Doelstelling
Patiënten zijn optimaal in staat tot zelfmanagement. Onder andere vroegherkenning, preventie, het aanbod van individuele- en groepstherapie, samenwerking tussen disciplines en tijdige verwijzing zijn aantoonbaar beter. Ontwikkeling en implementatie van een zorgprogramma gebaseerd op onder meer de NHG-standaard Depressie, de multidisciplinaire richtlijn Depressie en de Doorbraakmethode moeten daaraan bijdragen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website