Projectomschrijving

Eerstelijns zorgprogramma tegen hart- en vaatziekten

Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) is het meest effectief met leefstijladviezen en zelfmanagement. Reden voor de Stichting Gezondheidscentra Eindhoven om een nieuw programma tegen hart- en vaatziekten te ontwikkelen. Men wil mensen enthousiast maken om zelf aan de slag te gaan. Het programma richt zich op voorlichting en begeleiding van mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten en op behandeling en begeleiding van patiënten met hartfalen en patiënten met perifeer arterieel lijden. Er wordt specifiek aandacht besteed aan leefstijl en zelfmanagement. Zo komen er beweegprogramma’s en internetzorg. Met de Universiteit van Maastricht wordt samengewerkt om de zorg te evalueren/verbeteren.

Doelstelling
Implementatie van een eerstelijnszorgprogramma CVRM in aangesloten gezondheidscentra. Het programma kenmerkt zich door goed geïnformeerde patiënten en eigen verantwoordelijkheid van patiënten voor leefstijl en risicofactoren. Hulpverleners geven begeleiding en behandelen zo nodig. Vanuit de eerste lijn vindt een koppeling plaats naar de tweede lijn.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website