Projectomschrijving

Innovatie van ICT-componenten in zelfmanagementsystemen

De rol van zelfmanagementsystemen neemt zonder twijfel de komende jaren toe. De groeiende kloof tussen vraag en aanbod kan worden beperkt door inzet van zelfmanagementsystemen. Er is wetenschappelijk bewijs dat behandelingen waarin zelfmanagement een hoofdrol speelt, leiden tot verbeteringen in de gezondheidstoestand en de patiënttevredenheid. Het project PERISCOPE richt zich met de ontwikkeling van ontwerp- en implementatie-eisen voor ‘personalisatie en contextualisatie’ op innovatie in zelfmanagementsystemen. Door personalisatie en contextualisatie verbetert de interactie tussen systeem en gebruiker doordat de informatie aansluit bij cultuur, gewoonten en eigenheden van de gebruiker. De techniek wordt toegepast op de bestaande website www.dieetinzicht.nl.

Doelstelling
Inbreng en zelfmanagementmogelijkheden van patiënten in de zorg vergroten door betere zelfmanagementsystemen. Met name personalisatie en contextualisatie van informatie en betere interactie met het systeem moeten bijdragen aan mogelijkheden van de patiënt om zijn eigen gezondheid en gezondheidsrisico’s, met name gerelateerd aan leefstijlveranderingen, te managen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website