Projectomschrijving

Beslissingsondersteuning bij multi- en co-morbiditeit
Chronische ziekten komen steeds meer voor, o.a. door toename van het aantal ouderen. Ongeveer tweederde van de patiënten ouder dan 65 jaar heeft minstens twee chronische ziekten tegelijk. Dat maakt het lastig patiënten effectief te behandelen. Het probleem doet zich met name voor in de huisartsenpraktijk. Huisartsenrichtlijnen gelden namelijk voor enkelvoudige aandoeningen. Hierdoor doen zich soms conflicterende adviezen voor. In het project PANDORA worden bestaande richtlijnen onder de loep genomen en verwerkt in een systeem voor computergebaseerde beslissingsondersteuning (CDDS) bij multi- en co-morbiditeit.

Doelstelling
Aanpassing van de huidige huisartsenrichtlijnen voor chronische ziekten, zodanig dat ze kunnen worden verwerkt in een systeem voor computergebaseerde beslissingsondersteuning voor patiënten met co-morbiditeit. Het te ontwikkelen systeem richt zich met name op de behandeling van patiënten met een cognitieve stoornis, zoals de ziekte van Alzheimer, die ook kampen met een cardiovasculaire aandoening.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website