Projectomschrijving

Speciale aandacht voor allochtonen
Medisch Centrum Oud-West, een eerstelijnsvoorziening voor integrale, multidisciplinaire zorg in Nijmegen, startte begin 2005 met de ontwikkeling van een programma voor de zorg aan chronisch zieken. In eerste instantie stond de zorg aan patiënten met diabetes mellitus centraal, later ook de zorg aan COPD-patiënten en patiënten met cardiovasculair risico. Patiënten krijgen ‘zorg op maat’. In een individueel zorgplan wordt de actuele gezondheidssituatie van de patiënt beschreven. Patiënt en ondersteuner stellen gezamenlijk doel en plan van aanpak vast. De betrokkenheid van allochtone patiënten blijkt een belangrijk knelpunt. Daarom ligt in het project ‘Ontwikkeling zorggroep chronische ziekten’ de nadruk op zelfmanagement bij allochtonen. Binnen Medisch Centrum Oud-West wordt een Turkssprekende praktijkondersteuner opgeleid.

Doelstelling
Een integraal aanbod van zorg op maat, gericht op leefstijl en zelfmanagement, vanuit één centrum, dicht in de buurt van de patiënt.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website