Projectomschrijving

Verbetering therapietrouw bij chronisch zieken
Het is voor patiënten met een chronische ziekte niet altijd gemakkelijk behandeladviezen op te volgen. Binnen de Vrije Universiteit Amsterdam wordt daarom een intelligent online systeem ontwikkeld dat patiënten daarbij helpt. Patiënten kunnen met het systeem hun therapietrouw volgen. Waar nodig helpt het systeem verbeteringen in medicijngebruik en leefstijl door te voeren. Via een mobiele telefoon en een persoonlijke website krijgen patiënten persoonlijk advies, gerichte informatie, herinneringen en motiverende boodschappen. Het persoonlijke advies komt voort uit een nog te ontwikkelen computermodel voor patiëntengedrag en gedragverandering. Het systeem wordt getest bij Diabetes type II patiënten en HIV-patienten. Voor Diabetespatiënten is  leefstijlverandering het meest belangrijk, voor HIV-patiënten is met name het trouw innemen van medicijnen van belang.

Doelstelling
Realisatie van een online systeem ter ondersteuning van therapietrouw (leefstijlverandering en medicijngebruik) bij chronisch zieke patiënten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website